round corners

Evaluer.dk

Evaluering af den lægelige videreuddannelse

Offentliggørelse af elektroniske evalueringer
Fra 1. maj 2009 offentliggør Region Nordjylland og Region Midtjylland yngre lægers evaluering af uddannelsesstederne på www.evaluer.dk.

Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres. Videreuddannelsesregion Nord har anvendt den web-baserede løsning med elektroniske evalueringer for alle lægelige uddannelsesstillinger siden 1. januar 2008. Tidligere evalueringer findes kun papirbaseret og kan derfor ikke offentliggøres elektronisk. Endnu kan der være forløb, som sygehusene ikke har oprettet, men det vil blive korrigeret snarest muligt.

Det er muligt på hjemmesiden at udvælge periode, lægens uddannelsesspeciale, stillingstype, eller ud fra foruddefinerede søgekriterier for regionale områder, sygehuse, centre, afdelinger, afdelingsspeciale med videre. Sygehus- og afdelingsledelserne har fået mulighed for at indsætte kommentarer til de offentliggjorte perioder, således de kan kommentere egne uddannelses- og udviklingsplaner for den angivende periode.

Lægerne bedømmer uddannelsesstederne på en skala fra 1 til 9 ud fra 24 spørgsmål, som er udmeldt fra Sundhedsstyrelsen i 1998.

Desværre har det vist sig vanskeligt at opnå enighed på landsplan om vilkår og muligheder for at gøre evalueringerne offentlig tilgængelige. Det gør, at det indtil videre ikke at det er muligt at lave sammenligninger af evalueringer med enkelte hospitaler eller afdelinger i de øvrige regioner, men der vil være mulighed for sammenligninger med et landsgennemsnit. 


Fra papir til web i januar 2008
Videreuddannelsesregion Nord har besluttet at anskaffe sig et webbaseret evalueringsværktøj som en fælles platform til alle, som er involveret i den lægelige videreuddannelse. Hermed følger en kort orientering om værktøjet.

Alle ansættelsesforløb, en uddannelsessøgende læge deltager i, skal evalueres ved hjælp af Sundhedsstyrelsens bilag D og E. Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde den uddannelsessøgende læge om at evaluere det aktuelle forløb.

Alle turnuslæger, introduktionslæger i Almen medicin og læger under hoveduddannelse vil få en adgangskode til systemet. Alle andre introduktionslæger skal oprettes af deres lønafdeling og vil derfra modtage en adgangskode.

Når der er foretaget en evaluering vil den til afdelingen tilknyttede uddannelsesansvarlige overlæge modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen.

Alle uddannelsesansvarlige overlæger og Post Graduate Kliniske Lektorer har adgang til systemet. De vil have mulighed for at lave forskellige rapporter på afdelingsniveau/praksisniveau for at følge uddannelsen på deres afdeling og dermed kvalitetssikre uddannelsesniveauet.

For alle vil vi bede dig logge ind på www.evaluer.dk og sikre, at din profil er sat op med de rigtige oplysninger (se ’profil’ øverst til højre). Her kan du også ændre kodeord til dit login.

Har du ingen kode eller skal dit forløb se anderledes ud, kontakt da sekretariatet.

Vejledning til at evaluere.round corners