Berit Bjerre Handberg
Sekretariatschef 
Tlf: 7841 0800
Email: berit.handberg@stab.rm.dk

Opgaver
Ledelse 
Økonomi

 

 
Karen Norberg 
AC-fuldmægtig
Tlf: 2933 5771
Email: karen.norberg@stab.rm.dk

Specialer
Patologi
Radiologi
Kirurgi
Akutmedicin
Plastikkirurgi
Kæbekirurgi


Andre opgaver

 • Karriererådgivning
 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Udenlandske læger/sundhedspersonale
 • Colorectal fellows
 • Kompetenceudvikling af speciallæger

Trine Kirkegaard
AC-fuldmægtig
Tlf: 2490 8903
Email: trine.kirkegaard.petersen@stab.rm.dk

Specialer
Dermatologi-venerologi
Oftalmologi
Øre-næse-hals
Urologi
Akutmedicin
Kl. Immunologi

Andre opgaver
Fagligt ansvarlig for det lægelige ansættelsesområde
VUSAM
SVADA
UUU
Generelle kurser
Lægesekretærer

Maja Bertz Hansen 
AC-fuldmægtig
Tlf. 3053 6832

Email: mabehs@rm.dk 

(pt. Sygemeldt)

Specialer
IM: Endokrinologi
IM: Infektionsmedicin
IM: Kardiologi
IM: Gastroenterologi / hepatologi
Klinisk onkologi
Retsmedicin

Andre opgaver

 • Professionsbacheloruddannelser, særligt
  • radiografer
  • bioanalytikere
  • sygeplejersker
  • jordemødre
 • Specialuddannelse af sygeplejersker
  • kræftsygepleje
  • psykiatri
 • Ad hoc juridiske opgaver
Rasmus Elgaard Petersen
AC-fuldmægtig
Tlf: 2945 2355
Email: Rasmus.Petersen@stab.rm.dk

Specialer
Klinisk Basisuddannelse
Klinisk farmakologi
Klinisk mikrobiologi
Neurologi
Neurokirurgi 


Andre opgaver

 • Økonomi
 • Oversigt - uddannelsesstillinger(LUS)
 • DRRLV
 • Region Nordjylland, samarbejdsforum mm.
 • Personaledata
 • Udvikling ift. IT-systemer 
 • (Evaluer.dk, Logbog.net, Videreuddannelsen.dk)
 • Færdigheds- og simulationstræning

Sanne Steenfeldt Christensen
AC-fuldmægtig
Tlf. 2027 4869
Email: saecri@rm.dk 

Specialer
Gynækologi / obstetrik
Karkirurgi
Pædiatri
Thoraxkirurgi
Anæstesiologi
Kl. Genetik

Andre opgaver

 • Udmøntning af midler til styrkelse af uddannelse, herunder initiativmidler
 • Hjemmesider
  • videreuddannelsen-nord.dk
  • rm.dk 
 • Opgaveflytning
 • Udmøntning af midler til styrkelse af uddannelse
 • SOSU
 • VUS-møder

Thomas Bøttern Christensen
AC-fuldmægtig
2361 7653
Email: Thomas.Christensen@rm.dk

Speciale
Arbejdsmedicin
Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
Ortopædkirurgi
Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • PKL
 • Psykologistuderende
 • Medicinstuderende
 • Generelt vedr. Aarhus Universitet
 • Præhospitale uddannelser
 • Arbejdsstyrkeplanlægning
 • Uddannelsesansvarlig i kontoret
 • Introduktion
Kasper Bjerregaard
AC-fuldmægtig
Tlf: 6115 2062
Email: kaspbj@rm.dk 

Specialer
IM: Nefrologi
IM: Lungemedicin
IM: Reumatologi
IM: Geriatri
IM: Hæmatologi
IM: Introduktionsstillinger 

Andre opgaver

 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 • Forskningstræning
 • Uddannelsesprogrammer
 • Hjemmesider
 • Kompetenceudvikling af speciallæger
 • Udvikling af IT-systemer

Kasper Clausen
AC-fuldmægtig
Tlf: 2144 0397
Email: kascla@rm.dk

Specialer 
Almen medicin
B&U psykiatri
Klinisk biokemi
Psykiatri
Kl. onkologi
Retsmedicin

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Specialpsykologer 

Esther Warming
AC-Fuldmægtig
Tlf: 2933 5778
Email: esthwarm@rm.dk

 

Specialer
IM: Kardiologi
IM: Endokrinologi
IM: Gastroent/hepatologi
IM: Infektionsmedicin
IM: Introduktionsstillinger

Andre opgaver
Professionsbacheloruddannelser
Serviceassistenter
Specialuddannelse af sygeplejersker
Personaledata

Inger Thorst
Sekretær
Tlf: 7841 0760
Email: Inger.Thorst@stab.rm.dk

 

Specialer
Gynækologi- og obstetrik
IM: Endokrinologi
IM: Gastro-enterologi/hepatologi
IM: Geriatri
IM: Hæmatologi
IM: Infektionsmedicin
IM: Kardiologi
IM: Lungemedicin
IM: Nefrologi
IM: Reumatologi
Pædiatri

Andre opgaver

 • Chefsekretær
 • Uddannelsesprogramer
 • Introduktion
 • ESDH-Superbruger
 • PKL
 • Akutområdet
 • SVADA
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse

Helle Lenler Petersen
Sekretær
Tlf: 7841 0770
Email: helpeter@rm.dk

Specialer
Karkirurgi
Kirurgi
Neurokirurgi
Neurologi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Urologi

Andre opgaver

 • E-Dok
 • ESDH-superbruger
 • Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg
 • Økonomi
 • Indkøb
 • SOSU Optag
 • Forskningstræningsafregning
 • Erhvervsuddannelser
 • Professionsbacheloruddannelser
 • Specialuddannelse af sygeplejersker
 • Personaledata
 
Margit Højbjerg Nielsen
Kontorassistent
Tlf: 7841 0780
Email: margit.nielsen@stab.rm.dk

Specialer
Almen medicin
Dermato-venerologi
Klinisk genetik
Oftalmologi

Klinisk Basisuddannelse
Klinisk immunologi
Radiologi
Øre-næse-hals

Andre opgaver

  
Peder Viborg
Sekretær
Tlf: 7841 0790
Email: peder.viborg@stab.rm.dk

Specialer
Anæstesiologi
Arbejdsmedicin
Børne- og Ungdomspsykiatri
Klinisk basisuddannelse
Klinisk biokemi
Klinisk farmakologi
Klinisk fysiologi og  nuklearmedicin
Klinisk mikrobiologi
Klinisk onkologi
Ortopædkirurgi
Patologisk anatomi og cytologi
Psykiatri
Retsmedicin
Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Brugeroprettelse, administrator, fravær m.v.
 • ESDH-superbruger
 • VUS- funktionspostkasse
 • Klinisk Basisuddannelse
  (indberetning vedr. 6 års frist)
 • Kontaktforum for lægelig Videruddannelse
 • SVADA
 • Uddannelsesprogrammer
 • www.videreuddannelsen.dk - support