Vakant

Sekretariatschef

 

Opgaver

Ledelse 
Økonomi

 

 

Marianne Wolf

Vicekontorchef
Tlf 4023 6880
e-mail: marianne.wolf@stab.rm.dk

Opgaver

Ledelse
Økonomi
Fagligt ansvar for erhvervsuddannelser og professionsuddannelser
Arbejdsmiljø
Internt sekretariat

 

 

Karen Norberg 

AC-fuldmægtig
Tlf: 2933 5771
Email: karen.norberg@stab.rm.dk

Specialer
Kirurgi
Patologi
Radiologi
Akutmedicin


Andre opgaver

 • Karriererådgivning
 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Udenlandske læger/sundhedspersonale
 • Colorectal fellows
 • Kompetenceudvikling af speciallæger
 

Trine Kirkegaard
AC-fuldmægtig
Tlf: 2490 8903
Email: trkpee@rm.dk

Specialer
Dermatologi-venerologi
Oftalmologi
Øre-næse-hals
Urologi
Akutmedicin
Kl. Immunologi

Andre opgaver

 • Fagligt ansvarlig for det lægelige ansættelsesområde
 • VUSAM
 • SVADA
 • UUU
 • Generelle kurser

 

Maja Bertz Hansen 
AC-fuldmægtig
Tlf. 3053 6832

Email: mabehs@rm.dk 

Specialer
IM: Endokrinologi
IM: Infektionsmedicin
IM: Kardiologi
IM: Gastroenterologi / hepatologi
Klinisk onkologi
Retsmedicin

Andre opgaver

 • Professionsbacheloruddannelser, særligt
  • radiografer
  • bioanalytikere
  • sygeplejersker
  • jordemødre
 • Specialuddannelse af sygeplejersker
  • kræftsygepleje
  • psykiatri
 • Ad hoc juridiske opgaver
Rasmus Elgaard Petersen
AC-fuldmægtig
Tlf: 2945 2355
Email: Rasmus.Petersen@stab.rm.dk

Specialer
Klinisk Basisuddannelse
Klinisk Farmakologi
Klinisk Mikrobiologi
Neurologi
Neurokirurgi 


Andre opgaver

 • Økonomi
 • Oversigt - uddannelsesstillinger(LUS)
 • DRRLV
 • Region Nordjylland, samarbejdsforum mm.
 • Personaledata
 • Udvikling ift. IT-systemer 
  (Evaluer.dk, Logbog.net, Videreuddannelsen.dk)
 • Færdigheds- og simulationstræning
 

Sanne Steenfeldt Christensen
AC-fuldmægtig
Tlf. 2027 4869
Email: saecri@rm.dk 

Specialer
Gynækologi / obstetrik
Karkirurgi
Pædiatri
Anæstesiologi
Kl. Genetik

Andre opgaver

 • Udmøntning af midler til styrkelse af uddannelse, herunder initiativmidler
 • Hjemmesider
  • videreuddannelsen-nord.dk
  • rm.dk 
 • Opgaveflytning
 • Udmøntning af midler til styrkelse af uddannelse
 • SOSU
 • VUS-møder
 

Vakant

Kontakt VUS på tlf. 7841 0800
Email: vus@stab.rm.dk

Speciale
Arbejdsmedicin
Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
Ortopædkirurgi
Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • PKL
 • Psykologistuderende
 • Medicinstuderende
 • Generelt vedr. Aarhus Universitet
 • Præhospitale uddannelser
 • Arbejdsstyrkeplanlægning
 • Uddannelsesansvarlig i kontoret
 • Introduktion
 
Kasper Bjerregaard
AC-fuldmægtig
Tlf: 6115 2062
Email: kaspbj@rm.dk 

Specialer
IM: Nefrologi
IM: Lungemedicin
IM: Reumatologi
IM: Geriatri
IM: Hæmatologi

Andre opgaver

 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 • Forskningstræning
 • Uddannelsesprogrammer
 • Hjemmesider
  • Videreuddannelsen-nord.dk
  • rm.dk
 • Udvikling af IT-systemer
  • Evaluer.dk
  • Logbog.net
  • Videreuddannelsen.dk
 

Kasper Clausen
AC-fuldmægtig
Tlf: 2144 0397
Email: kascla@rm.dk

Specialer 
Almen medicin
B&U psykiatri
Klinisk Biokemi
Psykiatri
Retsmedicin

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Specialpsykologer 
 

Esther Warming
AC-Fuldmægtig
Tlf: 2933 5778
Email: esthwarm@rm.dk

 

Specialer
IM: Kardiologi
IM: Endokrinologi
IM: Gastroent/hepatologi
IM: Infektionsmedicin
IM: Introduktionsstillinger

Andreopgaver

 • Professionsbacheloruddannelser
  • Radiografer
  • Jordemødre
  • Bioanalytikere
  • Ernæring og Sundhed
 • Serviceassistenter
 • Specialuddannelse af sygeplejersker
  • Kræft
  • Psykiatri
  • Intensiv
  • Anæstesi
  • Sundhedspleje
 • Personaledata
 

Johan Grankvist
Reservelæge
Tlf: 2161 0963
Email: johgra@rm.dk

Specialer
Plastikkirurgi
Kæbekirurgi
Thoraxkirurgi
Karkirurgi
Kl. Onkologi

Andre opgaver

 • Kompetenceudvikling af speciallæger
 • Medicinstuderende
 • Sundhedsadministrative uddannelser

 

 

Inger Thorst
Sekretær
Tlf: 7841 0760
Email: Inger.Thorst@stab.rm.dk

 

Specialer
Anæstesiologi
Akut
Arbejdsmedicin
Gynækologi- og obstetrik
IM: Endokrinologi
IM: Gastro-enterologi/hepatologi
IM: Geriatri
IM: Hæmatologi
IM: Infektionsmedicin
IM: Kardiologi
IM: Lungemedicin
IM: Nefrologi
IM: Reumatologi
Patologisk anatomi
Pædiatri
Retsmedicin
Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Chefsekretær
 • Uddannelsesprogramer
 • Introduktion
 • ESDH-Superbruger
 • PKL
 • Akutområdet
 • SVADA
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 

Helle Lenler Petersen
Sekretær
Tlf: 7841 0770
Email: helpeter@rm.dk

Specialer
Karkirurgi
Kirurgi
Kl. Biokemi
Kl. Farmakologi
Kl. Fysiologi og Nukl.
Kl. Mikrobiologi
Kl. Onkologi 
Neurokirurgi
Neurologi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Urologi

Andre opgaver

 • Økonomi
 • E-Dok
 • ESDH-superbruger
 • Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg
 • Økonomi
 • Indkøb
 • SOSU Optag
 • Forskningstræningsafregning
 • Erhvervsuddannelser
 
 
Margit Højbjerg 
Kontorassistent
Tlf: 7841 0780
Email: Margit.Hojbjerg@rm.dk

Specialer
Almen medicin
B&U Psykiatri
Dermato-venerologi
Kl Genetik
Kl Immunologi
Oftalmologi
Psykiatri
Radiologi
Øre-Næse-Hals
Klinisk Basisuddannelse

Andre opgaver