Berit Bjerre Handberg
Sekretariatschef 
Tlf: 7841 0800
Email: berit.handberg@stab.rm.dk

Opgaver
Ledelse 
Økonomi

 

  
Thomas Madsen Birk
AC-fuldmægtig
Tlf: 2490 8903
Email: thomas.birk@stab.rm.dk

Specialer
Klinisk genetik
Klinisk immunologi 
Urologi
Dermatologi-venerologi
Oftalmologi
Plastikkirurgi
Øre-næse-hals
Kæbekirurgi
IM: Kardiolog


Andre opgaver:

 • Fagligt ansvar for det lægelige ansættelsesområde
 • Færdigheds- og simulationstræning
 • Personaledata
 • Udvikling ift. IT systemer
  (Evaluer.dk, Logbog.net, Videreuddannelsen.dk)
 • VUSAM
 • SVADA
 
Karen Norberg 
AC-fuldmægtig
Tlf: 2933 5771
Email: karen.norberg@stab.rm.dk

Specialer
Patologi
Radiologi
Kirurgi

Andre opgaver

 • Karriererådgivning
 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Udenlandske læger/sundhedspersonale
 • Colorectal fellows
 • Akutområdet
 • Kompetenceudvikling af speciallæger

Maja Bertz Hansen 
AC-fuldmægtig
Tlf. 3053 6832

Email: mabehs@rm.dk 

Pt. Sygemeldt

Specialer
Endokrinologi
Infektionsmedicin
Kardiologi
Gastroenterologi / hepatologi
Klinisk onkologi
Retsmedicin

Andre opgaver

 • Professionsbacheloruddannelser, særligt
  • radiografer
  • bioanalytikere
  • sygeplejersker
  • jordemødre
 • Specialuddannelse af sygeplejersker
  • kræftsygepleje
  • psykiatri
 • Ad hoc juridiske opgaver
Rasmus Elgaard Petersen
AC-fuldmægtig
Tlf: 2945 2355
Email: Rasmus.Petersen@stab.rm.dk

Specialer
Klinisk Basisuddannelse
Klinisk farmakologi
Klinisk mikrobiologi
Neurologi
Neurokirurgi 


Andre opgaver

 • DRRLV
 • Oversigt - uddannelsesstillinger (LUS)
 • Region Nordjylland, samarbejdsforum mm.
 • Økonomi
 • Udvikling ift. IT-systemer
  (Evaluer.dk, Logbog.net, Videreuddannelsen.dk)
 • Personaledata
 
Rikke Horsted Bundgaard
AC-fuldmægtig
Tlf: 2113 1573
Email: rikke.bundgaard@stab.rm.dk

Specialer
Dermato- venerologi
Oftalmologi
Oto-rhino-laryngologi  
Plastikkirurgi
Kæbekirurgi

Andre opgaver

 • Karriererådgivning
 • Specialpsykologuddannelser
 • Udenlandske læger
 • Udvalg vedr. uddannelsesprogrammer
 • Uhensigtsmæssige forløb 
 • www.logbog.net - udvikling

Sanne Steenfeldt Christensen
AC-fuldmægtig
Tlf. 2027 4869
Email: saecri@rm.dk 

Specialer
Gynækologi / obstetrik
Karkirurgi
Pædiatri
Thoraxkirurgi
Anæstesiologi

Andre opgaver

 • Hjemmesider - Webmaster 
 • Opgaveflytning
 • Udmøntning af midler til styrkelse af uddannelse
 • SOSU

Thomas Bøttern Christensen
AC-fuldmægtig
2361 7653
Email: Thomas.Christensen@rm.dk

Speciale
Arbejdsmedicin
Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
Ortopædkirurgi
Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Arbejdsstyrkeplanlægning
 • Generelt vedr. Aarhus Universitet
 • Medicinstuderende
 • PKL
 • Psykologistuderende
 • Præhospitale uddannelser
Kasper Bjerregaard
AC-fuldmægtig
Tlf: 6115 2062
Email: kaspbj@rm.dk 

Specialer
IM: Nefrologi
IM: Lungemedicin
IM: Reumatologi
IM: Geriatri
IM: Hæmatologi

Andre opgaver

 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 • Kurser og teoretisk uddannelse - læger
 • UUU
 • Forskningstræning
 • Uddannelsesprogrammer
 • Hjemmesider
 • Kompetenceudvikling af speciallæger

Kasper Clausen
AC-fuldmægtig
Tlf: 2144 0397
Email: kascla@rm.dk

Specialer 
Almen medicin
Klinisk biokemi
Psykiatri
B&U psykiatri
IM: Endokrinologi
IM: Gastroent/ hepatologi
IM: Infektionsmedicin
Kl. onkologi
Retsmedicin

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer 

Inger Thorst
Sekretær
Tlf: 7841 0760
Email: Inger.Thorst@stab.rm.dk

 

Specialer
Gynækologi- og obstetrik
Endokrinologi
Gastro-enterologi/hepatologi
Geriatri
Hæmatologi
Infektionsmedicin
Kardiologi
Lungemedicin
Nefrologi
Reumatologi
Pædiatri

Andre opgaver

 • Chefsekretær
 • Akutområdet
 • PKL
 • Uddannelsesprogramer

Helle Lenler Petersen
Sekretær
Tlf: 7841 0770
Email: helpeter@rm.dk

Specialer
Karkirurgi
Kirurgi
Neurokirurgi
Neurologi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Urologi

Andre opgaver

 • E-Dok
 • ESDH-superbruger
 • Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg
 • Økonomi
 • Indkøb
 • SOSU Optag
 • Erhvervsuddannelser
 • Professionsbacheloruddannelser
 • Specialuddannelse af sygeplejersker
 • Personaledata
 
Margit Højbjerg Nielsen
Kontorassistent
Tlf: 7841 0780
Email: margit.nielsen@stab.rm.dk

Specialer
Almen medicin
Dermato-venerologi
Klinisk Basisuddannelse
Klinisk genetik
Klinisk immunologi
Oftalmologi
Radiologi
Oto-rhino-laryngologi

Andre opgaver

 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
 • Forskningstrænings-registrering
 • www.evaluer.dk - support
 • www.logbog.net - support 
 • Indkøb
 • EUD
 • Specialpsykologer
  
Peder Viborg
Sekretær
Tlf: 7841 0790
Email: peder.viborg@stab.rm.dk

Specialer
Anæstesiologi
Arbejdsmedicin
Børne- og Ungdomspsykiatri
Klinisk basisuddannelse
Klinisk biokemi
Klinisk farmakologi
Klinisk fysiologi og  nuklearmedicin
Klinisk mikrobiologi
Klinisk onkologi
Ortopædisk kirurgi
Patologisk anatomi og cytologi
Psykiatri
Retsmedicin
Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Brugeroprettelse, administrator, fravær m.v.
 • ESDH-superbruger
 • VUS- funktionspostkasse
 • Klinisk Basisuddannelse, herunder indberetning vedr. 5 års frist
 • Kontaktforum for lægelig Videruddannelse
 • SVADA
 • Uddannelsesprogrammer
 • www.videreuddannelsen.dk - support