Har du generelle spørgsmål vedrørende meritansøgning, kan du kontakte Videreuddannelsessekretariatet på 7841 0800.

Spørgsmål om merit i det enkelte speciale bør du rette til den ansvarlige for dit speciale

Ansøgningsskema og procedure:

Ansøgningsskema og PKLs indstilling om merit for kompetencer opnået i Danmark 2003-ordningen


Ansøgningsskema og PKLs indstilling om merit for kompetencer opnået i udlandet


Ansøgningsskema og PKLs indstilling om merit for kompetencer opnået via forskning


Procedure meritansøgning almen medicin