Oversigten nedenfor beskriver kursustitel, placering i uddannelsen og varighed af de tre generelle kurser i hoveduddanelsen. Du skal selv tilmelde dig kurset. Dokumentation for kursusdeltagelse skal indsendes til Sundhedsstyrelsen.

Kursustitel

Placering

Varighed

Tilmelding

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 1 (SOL 1) *

Første del

2 dage
(eksternat)

Egen tilmelding

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 2 (SOL 2)

Sidste del
(rækkefølgen på SOL 2 og 3 er vilkårlig)

3 dage (internat)

Egen tilmelding 

Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 3 (SOL 3)

Sidste del
(rækkefølgen på SOL 2 og 3 er vilkårlig)

3 dage
(internat)
1 dag
(eksternat)

Egen tilmelding 

* SOL 1 erstatter LAS 1

De introduktionslæger, der endnu ikke har gennemført LAS 1, vil skulle gennemføre SOL 1 i løbet af deres hoveduddannelse, og de introduktionslæger, der har gennemført LAS 1 i løbet af introduktionsuddannelsen, skal ikke i hoveduddannelsen gennemføre SOL 1.

Henvendelse
SOL 1 og  SOL 3 . På kursusudbydernes hjemmeside findes bl.a. information om kursusindhold og tilmelding.

SOL 2 udbydes af Sundhedsstyrelsen. Se nærmere på sst.dk

Alle praktiske spørgsmål i forbindelse med de enkelte kurser bedes rettet direkte til kursusarrangørerne, som også er behjælpelige med spørgsmål vedrørende tilmelding. 

Vejledning
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som beskriver formål og indhold med de generelle kurser. 

Dispensation
Hvis du søger dispensation eller merit for kurserne, kan du kontakte Videreuddannelsessekretariatet,ac-fuldmægtig Kasper Bjerregaard på
e-mail: kaspbj@rm.dk eller tlf.: 6115 2062.

Retsgrundlag
Kurserne udbydes i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser.

I henhold til 'Bekendtgørelse om uddannelse til speciallæger' skal der indgå et teoretisk uddannelsesprogram bestående af bl.a. generelle kurser, som gennemføres på tværs af specialerne. Kurserne er obligatoriske for læger ansat i den Klinisk Basisuddannelse, Introduktionsuddannelsen eller Hoveduddannelse.