Præsentation af specialet
Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside (www.dsam.dk)

Faglig profil
Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

Faglig profil
Vurderingsskema

Specialespecifik ansættelsesproces
Region Midtjylland
Ansættelsessamtalerafholdes som Multiple mini interview.
Ansættelsesprocedure for hoveduddannelsesforløb i Almen medicin

Dokumenter til ansøgere:
Information til ansøgere om Multiple Mini Interview
Information til ansøgere om vurdering af kompetencer

Dokumenter til ansættelsesudvalget:
Vejledning til ansættelsesudvalget
Vurdering af CV
Proceduren ved hoveduddannelsesforløb

Retninglinje for tildeling af praksis.

Region Nordjylland
Ansættelsessamtaler afholdes som Multiple Mini Interview (MMI) i samarbejde med Region Midtjylland i Viborg eller Århus. Få mere information ved at se under Region Midtjylland.
Kontaktperson: Camilla Hoff Dahl, tlf.: 29629543, 
e-mail: cahd@rn.dk

Oversigt over oplsag i Region Nordjylland

Inspektorrapporter

Sundhedsstyrelsens inspektorordning bidrager til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne. Inspektorordningen administreres af Sundhedsstyrelsens enhed for Uddannelse og Autorisation. Du kan finde yderligere information om inspektorordningen, herunder inspektorrapporter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I Videreuddannelsesregion Nord bliver der orienteret om nye inspektorrapporter på møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, se www.videreuddannelsen-nord.dk