I Region Midtjylland og Region Nordjylland er der nogle krav som skal være opfyldt, for at blive godkendt som tutor.
Du kan se dem her: krav 

Ansøgningsskema til Region Nordjylland

Ansøgningsskema til Region Midtjylland


Orientering til tutorlæger i Region Nordjylland

Hold dig løbende orienteret på Region Nordjyllands hjemmeside www.almenmedicin-nord.dk

Orientering til tutorlæger i Region Midtjylland

Nyhedsbreve til tutorlæger

Generel orientering for tutorlæger

Generel orientering til praksis