Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Region Nordjylland
Lægefaglig indstilling – 30. maj 2018

Region Midtjylland
Lægefaglig indstilling - 30. maj 2018