Rapporten vedr. Implementering af ultralyd i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Uddannelsesrådet for Specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord (URSARN)

Implementering af ultralyd i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion
  Appendiks - Introduktionsuddannelse
  Appendiks - Introduktionsuddannelse - kompetencekort
  Appendiks - Hoveduddannelse
  Appendiks - Hoveduddannelse - kompetencekort