Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2015 målbeskrivelsen
Aarhus-Odense 14-06-2017

2007 målbeskrivelsen
Aarhus - Odense - 11. november 2008

2004 målbeskrivelsen
Videreuddannelsesregion Nord - 2004
    - intern medicinske del