Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2014 målbeskrivelsen
NBG - Neuro - Herning - THG - Skejby - 30. januar 2017
Skejby - THG - Randers - Neuro - NBG - 30. januar 2017
NBG - Neuro - Holstebro - THG - Skejby - 31. januar 2017
Aalborg - Hjørring - 31. januar 2017
NBG - THG - Viborg - Neuro - Skejby - 3. februar 2017
NBG - THG - Horsens - Neuro - Skejby - 4. marts 2017
NBG - THG - Silkeborg - Neuro - Skejby - 31. januar 2017
Skejby - Neuro - Herning - THG - NBG - 31. januar 2017
Aalborg - Randers - Aalborg - 17. marts 2017


2009 målbeskrivelsen
NBG - Neuro - Herning - THG - Skejby - 5. februar 2014
NBG - Neuro - Holstebro - THG - Skejby - 5. februar 2014 
NBG - Skejby - Herning - Neuro - THG - 5. februar 2014 
NBG - THG - Horsens - Neuro - Skejby - 5. februar 2014 
NBG - THG - Silkeborg - Neuro - Skejby - 5. februar 2014 
NBG - THG - Viborg - Neuro - Skejby - 5. februar 2014 
Skejby - NBG - Viborg - THG - Neuro - 5. februar 2014 
Skejby - Neuro - Herning - THG - NBG - 5. februar 2014 
Skejby - Neuro - Holstebro - THG - NBG - 5. februar 2014 
Skejby - Neuro - Viborg - THG - NBG - 5. februar 2014 
Skejby - THG - Randers - Neuro - NBG - 5. februar 2014 
Aalborg - Hjørring - Aalborg - 5. februar 2014 
Aalborg - Randers - Aalborg - 5. februar 2014 
Aalborg - Viborg - Aalborg - 5. februar 2014 

Aalborg - Hjørring, Randers eller Viborg - 10. maj 2010
Aarhus - Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg eller Hospitalsenhed Vest - 10. maj 2010

2004 målbeskrivelsen
Videreuddannelsesregion Nord - 22. august 2005