Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse. Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

Referater:

4. december 2017
19. september 2017

15. maj 2017
10. januar 2017
06. september 2016
26. maj 2016
10. marts 2016
12. november 2015
29. maj 2015
9. december 2014
9. september 2014
11. december 2013
27. june 2013
5. september 2012