Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2013 målbeskrivelsen
Aalborg - Hjørring - 7. januar 2015
Aalborg - Randers - 7. januar 2015
Aalborg - Viborg - 7. januar 2015
Aarhus - Horsens - 7. januar 2015
Aarhus - Randers - 7. januar 2015
Aarhus - Herning - 7. januar 2015

2007 målbeskrivelsen
Hjørring - Aalborg - 21. maj 2008
Horsens - Skejby - 27. maj 2009
Skejby - Randers - 21. maj 2008 
Skejby - Silkeborg - Randers - 21. maj 2008 
Viborg - Skejby - 21. maj 2008 
Aalborg - Randers - 21. maj 2008 
Aalborg - Viborg - 21. maj 2008 

2004 målbeskrivelsen 
Hjørring - Aalborg
Randers - Skejby
Randers - Aalborg
Skejby - Herning
Skejby - Randers - Silkeborg
Thisted - Aalborg
Viborg - Aalborg