Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse. Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

Referater:
28. februar 2014
8. maj 2015
20. maj 2016 (ordinært møde)
20. maj 2016 (udvidet møde)
9. december 2016
5. maj 2017
1. december 2017
25. maj 2018