Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2008 målbeskrivelsen
Herning - Aarhus - juni 2010
Hjørring - Aalborg - juni 2010 
Horsens - Aarhus - juni 2010 
Randers - Aalborg - juni 2010 
Randers - Aarhus - juni 2010 
Silkeborg - Aarhus - juni 2010 
Viborg - Aalborg - juni 2010 
Viborg - Aarhus - juni 2010 

2004 målbeskrivelsen
Aalborg - Hjørring - 2004
Aalborg - Randers - 2004
Aalborg - Viborg - 2004
Aarhus - Herning - 2004
Aarhus - Randers - 2004
Aarhus - Silkeborg - 2004
Aarhus - Viborg - 2004