Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2013 målbeskrivelsen
Randers - Aalborg - 5. januar 2017
Randers - Aarhus - 25. november 2016
Aalborg - Hjørring
- 30. april 2014
Aarhus - Herning - 30. april 2014
Aarhus - Horsens (12-12-6-18-12) - 30. april 2014
Aarhus - Horsens (12-18-6-12-12) - 30. april 2014
Aarhus - Randers - 30. april 2014
Aarhus - Viborg - 30. april 2014
Aalborg - Vendsyssel - 3. juli 2015
Herning - Aarhus - 30. april 2014
Aarhus - Horsens (12-24-6-6-12) - 3. juli 2015


2007 målbeskrivelsen
Aarhus - 21. maj 2008
Aarhus - Herning - 10. februar 2011
Aarhus - Horsens - 12. marts 2008
Aarhus - Randers - 21. maj 2008
Aarhus - Silkeborg - 10. februar 2011
Aarhus - Midt - 17. september 2013

2004 målbeskrivelsen
Aalborg