Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2014 målbeskrivelsen
Aalborg - Hjørring - 4. marts 2015
Aarhus - Herning - 13. maj 2015
Aalborg - Randers - 3. juli 2015
Aarhus - Randers - 3. juli 2015

2007 målbeskrivelsen
Aalborg - Hjørring - 11. marts 2010

2004 målbeskrivelsen
Herning - Skejby - 2006
Skejby - Randers - 2006