Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2017
målbeskrivelsen
Herning-Aarhus - 7. februar 2018
Hjørring-Aalborg - 7. februar 2018
Horsens- Aarhus - 7. februar 2018
Randers-Aalborg - 7. februar 2018
Randers-Aarhus - 7. februar 2018
Silkeborg-Aarhus - 7. februar 2018
Viborg-Aalborg-Viborg - 7. februar 2018
Viborg-Aarhus-Viborg - 7. februar 2018

2008 målbeskrivelsen  
Herning - Skejby - 4. september 2008 
Herning - Aarhus - Herning - 15. december 2016
Horsens - Skejby
 - 15. november 2011
Randers - Aalborg - 4. september 2008 
Silkeborg - Aarhus - 4. september 2008
Skejby - Randers - 4. september 2008 
Viborg - Aalborg - 4. september 2008
Viborg - Aalborg - Viborg - 4. januar 2017
Viborg - Aarhus - 4. september 2008
Viborg - Aarhus - Viborg - 4. januar 2017
Aalborg - Hjørring - 4. september 2008
Aarhus - Skejby - 11. marts 2009

2004 målbeskrivelsen 
Herning - Skejby
Hjørring - Aalborg
Holstebro - Skejby
Randers - Skejby
Silkeborg - Skejby
Viborg - Skejby
Viborg - Aalborg
Aalborg - Holstebro
Aarhus - Skejby