Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse. Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

Referater:
8. oktober 2014
30. oktober 2014
24. april 2014
31. oktober 2017

  Bilag:
  - Baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel
  - Brev til HR om ændring vedr. erstatningsansættelser
  - Principper og krav til I-stillinger med 4 mdr. i akutafd.
  - Strategi for efteruddannelse og kompetenceudvikling
  - Tjekliste
  - Vejledende retningelinge for sammensætning af h-forløb

14. april 2016
1. februar 2017
22. juni 2017
15. marts 2018