Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2013 målbeskrivelsen
Aalborg - Vendsyssel (akut) - 29. oktober 2015
Aarhus - Randers (akut) - 29. februar 2016

2004 målbeskrivelsen
Aalborg - Randers - 2004
Aalborg - Skive - 2004
Aarhus - Holstebro - 2004
Aarhus - Horsens - 21. maj 2008
Aarhus - Randers - 2004
Aarhus - Silkeborg - 2004
Aarhus - Skive - 2004