Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2013 målbeskrivelsen
AUH - Viborg - 7. januar 2015
Aalborg - Aarhus - 3. juli 2015
Holstebro - Aarhus - 13. maj 2015

2008 målbeskrivelsen
Holstebro - Skejby - 10. december 2009
Viborg - Skejby - 10. december 2009
Aalborg - Skejby - 10. december 2009

2004 målbeskrivelsen
Holstebro - Skejby
Viborg - Skejby
Aalborg - Skejby