Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse. Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

Referater:
14. januar 2014
03. februar 2014
12. maj 2014
11. august 2014
29. oktober 2014
18. marts 2015
15. juni 2015
11. januar 2016
11. april 2016
7. november 2016 
29. maj 2017