Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2015-målbeskrivelsen
Aarhus universitetshospital - Hopsitalsenhed Vest - 17. marts 2017

2008 målbeskrivelsen
Herning - Aarhus - 11. marts 2009 
Hjørring - Aalborg - 11. marts 2009 
Horsens - Aarhus - 11. marts 2009
Randers - Aalborg - 11. marts 2009 
Randers - Aarhus - 11. marts 2009 
Viborg - Aalborg - 11. marts 2009 
Viborg - Aarhus - 11. marts 2009 
Aalborg - Hjørring - 11. marts 2009 
Aalborg - Nuuk - 11. marts 2009 
Aalborg - Viborg - 11. marts 2009 
Aarhus - Herning - 11. marts 2009 
Aarhus - Horsens - 11. marts 2009 
Aarhus - Randers - 11. marts 2009 

2004 målbeskrivelsen 
Hjørring - Aalborg
Viborg - Aarhus
Aalborg - Hjørring
Aalborg - Randers
Aalborg - Viborg og Viborg - Aalborg
Aarhus - Herning og Herning - Aarhus
Aarhus - Holstebro og Holstebro - Aarhus
Aarhus - Randers og Randers - Aarhus
Aarhus - Silkeborg og Silkeborg - Aarhus