Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse. Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

4. april 2018
7. december 201
7
24. august 2017
19. april 2017
14. december 2016
21. september 2016
5. januar 2016
17. marts 2015
5. november 2014
10. september 2014
21. maj 2014 
3. december 2013