Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse. Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

7. december 2017
24. august 2017

19. april 2017
14. december 2016
21. september 2016
5. januar 2016
17. marts 2015
5. november 2014
10. september 2014
21. maj 2014 
3. december 2013