Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.


2016 målbeskrivelsen
Aalborg - Aarhus - 2. marts 2018
Aalborg - Randers - 2. marts 2018
Aalborg - Viborg - 2. marts 2018
Aarhus - Aalborg - 2. marts 2018
Aarhus - Horsens- 31. august 2018
Aarhus - Randers - 2. marts 2018
Aarhus - Viborg - 2. marts 2018

2013 målbeskrivelsen
Aalborg  - Viborg - 23. oktober 2014
Aalborg - Aarhus - 23. oktober 2014
Aarhus - Horsens - 7. januar 2015
Aarhus - Randers - 5. februar 2014
Aarhus - Viborg - 5. februar 2014
Aarhus - Aalborg - 5. februar 2014
Aalborg - Randers - 2. september 2015

2010 målbeskrivelsen
Skejby - Randers - 23. august 2010
Aarhus - Randers - 1. marts 2013
Aarhus - Viborg - 23. august 2010

2004 målbeskrivelsen
Skejby - Randers - 2004
Aalborg - Randers - 2004
Aalborg - Viborg - 2004
Aarhus - Randers - 2004
Aarhus - Viborg - 2004