Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling – 17. september 2013
Lægefaglig indstilling – 3. juni 2013
Lægefaglig indstilling – 27. maj 2009
Lægefaglig indstilling – 2004