Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2016 målbeskrivelsen
Aarhus - Aalborg - Aarhus 2016

2004 målbeskrivelsen
Odense - Skejby - 4. september 2008
Skejby - Aalborg eller Aalborg - Skejby - 2004