Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2009 målbeskrivelsen
Odense - Aarhus - 23. august 2010
Aalborg - Aarhus - 23. august 2010
Aarhus - Odense - 23. august 2010
Aarhus - Aalborg - 23. august 2010

Uddannelsesbog I + II