Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af det regionale råd for lægers videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2015 målbeskrivelsen
Holstebro - Aarhus (forløb 1 & 5, 9 i lige år) - 12. maj 2016
Viborg - Aarhus (forløb 2 & 6)
- 12. maj 2016
Aalborg - Aarhus (forløb 3 & 7) - 12. maj 2016
Aalborg - Aarhus (forløb 4 & 8, 9 i ulige år) - 12. maj 2016

2004 målbeskrivelsen
Holstebro - Aarhus - 2005
Viborg - Aarhus - 2005
Aalborg - Aarhus - 2005