Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse. Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

Referater:
Den 23. august 2013
Den 23. februar 2015
Den 25. august 2015
Den 12. januar 2016
Den 16. august 2016
Den 07. februar 2017
Den 13. september 2017