Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse. Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

Referater:
Den 23. august 2013
Den 23. februar 2015
Den 25. august 2015
Den 12. januar 2016
Den 16. august 2016
Den 07. februar 2017
Den 13. september 2017
Den 09. januar 2018