Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2014 målbeskrivelsen
Aarhus - Ikast- Holstebro - 29. oktober 2015
Aarhus - Horsens - Holstebro - 29. oktober 2015
Aalborg - Aros - Aarhus - 3. juli 2015
Aarhus - Aros - Aalborg - 3. juli 2015
Aalborg - Dronninglund - Aarhus - 3. juli 2015
Aalborg - Horsens - Aarhus - 3. juli 2015
Aarhus - Horsens - Aalborg - 3. juli 2015

2004 målbeskrivelsen
Aalborg - Praksis - Holstebro - 2004
Aarhus - Praksis - Holstebro - 2004