Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2014 målbeskrivelsen
Viborg - Silkeborg - Aalborg - 7. januar 2015
Silkeborg - Viborg - Aarhus - 7. januar 2015
Herning - Aarhus - 7. januar 2015
Hjørring - Aalborg - Hjørring - 11. juni 2014
Horsens - Aarhus - Horsens - 28. august 2014
Randers - Aalborg - Randers - 11. juni 2014
Randers - Aarhus- Randers - 28. august 2014
Viborg - Aalborg - Viborg - 28. august 2014
Aalborg - Aarhus - Aalborg - 28. august 2014
Aarhus - Aalborg - Aarhus - 11. juni 2014

2009 målbeskrivelsen
Herning - Aarhus - Eira - 27. maj 2009

2004 målbeskrivelsen
Herning - Aalborg - 2004
Herning - Aarhus - 2004 
Hjørring - Aalborg - 2004 
Holstebro - Aalborg - 2004 
Holstebro - Aarhus - 2004 
Randers - Aalborg - 2004 
Randers - Aarhus - 2004 
Silkeborg - Aarhus - 2004 
Viborg - Aalborg - 2004 
Aalborg - Aarhus - 2004 
Aarhus - Aalborg - 2004