Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2007 målbeskrivelsen
Herning - Skejby - 21. maj 2008 
Herning - Aalborg - 21. maj 2008 
Hjørring - Aalborg - 21. maj 2008 
Randers - Skejby - 21. maj 2008 
Randers - Aalborg - 21. maj 2008 
Skejby - Herning - 21. maj 2008 
Skejby - Randers - 21. maj 2008 
Skejby - Viborg - 21. maj 2008 
Skejby - Viborg - Skejby - 21. maj 2008 
Viborg - Skejby - 21. maj 2008 
Viborg - Aalborg - 21. maj 2008 
Aalborg - Herning - 21. maj 2008 
Aalborg - Hjørring - 21. maj 2008 
Aalborg - Randers - 21. maj 2008 
Aalborg - Viborg - 21. maj 2008