Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse. Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

Referater:

26. maj 2014
7. november 2014
29. maj 2015
27. november 2015
20. maj 2016
22. september 2016
16. marts 2017
14. september 2017
8. marts 2018
13. september 2018