Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2013 målbeskrivelsen 
Embedslægeinstitutionen Nord, SST - Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering - 4. marts 2015
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Region Midtjylland - Videreuddannelsessekretariatet Nord - 4. marts 2015
Socialmedicinsk enhed, Aauh - Embedslægeinstitutionen Nord - Klinisk socialmedicin og rehabilitering, Region Midtjylland - 4. marts 2015
Kvalitet & Data, Region Midtjylland - Socialmedicinsk enhed, Aalborg Universitetshospital - 4. marts 2015 
KSR - SST, Embedslægeinstititionen Nord - Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune - 7. januar 2015
Region Midtjylland, CFK, KSR - Regionshospitalet Randers, Afd. for Folkeundersøgelser - 30. april 2014
Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital - Psykiatriens stabe, HR & Kvalitet, Budget & Plan, Region Nordjylland - 30. september 2015
HE Vest - Embedslægeinstitution Nord - 9. marts 2016
Afd. for Folkeundersøgelser, RM - Sociallægeinstititutionen, Aarhus Kommune - 9. marts 2016
Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune og Koncer HR, Sundhedsuddannelser, Region Midtjylland - 24. august 2016
Socialmedicinsk Enhed Aalborg Universitetshospital & Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord - 23. juni 2017
Vestdansk Center for Rygmarvsskadede - 17. marts 2017


2007 målbeskrivelsen 
Region Midtjylland, CFK, KSR - Regionshospitalet Randers, Afd. for Folkeundersøgelser - 3. juni 2013
Region Midtjylland, CFK, KSR - Aarhus Kommune, Sociallægeinstitutionen - 17. september 2013
Aalborg Universitetshospital, Socialmedicinsk Enhed - SST, Embedslægeinstitutionen - 3. juni 2013

Region Midtjylland, CFK - Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland -2009
Region Midtjylland, CFK - Aarhus kommune, Sociallægeinstitutionen - 2009
Region Midtjylland, Lægelig Uddannelse - Region Midtjylland, CFK - 2010
Aalborg Universitetshospital, Socialmedicinsk Enhed - SST, Embedslægerne Nordjylland - 23. august 2010

Videreuddannelsesregion Nord - 2007