*  Der er for de fleste specialer udpeget et regionalt ansættelsesudvalg, som sekretariatsbetjenes af det regionale videreuddannelsessekretariat. For enkelte specialer er der udpeget et landsdækkende eller delvis regional ansættelsesudvalg, som betjenes af ét af videreuddannelsessekretariaterne. I parentes er der angivet hvilket videreuddannelsessekretariat som betjener ansættelsesudvalget, hvis der ikke er et regionalt ansættelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord.

2. Halvår 2017

Speciale Opslag Frist Samtale

Region Midtjylland
Almen medicin

19.04.17
27.07.17
03.05.17
10.08.17
01.06.17
12.09.17
Region Nordjylland Almen medicin      19.04.17
 27.07.17
03.05.17
10.08.17 
 22.05.17
 12.09.17
Anæstesiologi  14.06.17  08.08.17  18.09.17
 19.09.17
Arbejdsmedicin  26.04.17 16.05.17  15.06.17
Børne- og ungdomspsykiatri 03.05.17 17.05.17 14.06.17
Dermato-venerologi (Syd*)  her
Gynækologi og obstetrik  21.04.17 15.05.17  19.06.17 
IM: Endokrinologi  25.04.17  16.05.17  16.06.17
IM: Gastroenterologi og hepatologi 08.06.17 27.06.17  29.08.17 
IM: Geriatri 28.03.17 18.04.17 18.05.17
IM: Hæmatologi  28.03.17 24.04.17   24.05.17
IM: Infektionsmedicin 28.03.17 23.05.17  07.06.17 
IM: Kardiologi 21.04.17 15.05.17  13.06.17 
IM: Lungemedicin 07.04.17 04.05.17  06.06.17 
IM: Nefrologi 05.04.17  02.05.17  01.06.17 
IM: Reumatologi 17.03.17 19.04.17 29.05.17 
Karkirurgi (Syd*)  31.07.17  14.08.17  06.09.17
Kirurgi  25.04.17  09.05.17  12.06.17
Klinisk biokemi  12.07.17  15.08.17  15.09.17
Kl. fysiologi og nuklearmedicin 08.06.17 04.07.17 21.08.17
Klinisk genetik (Nord*)  04.05.17  18.05.17  13.06.17
Klinisk immunologi (Nord*)  04.05.17  18.05.17  15.06.17
Klinisk mikrobiologi      
Klinisk onkologi      
Neurokirurgi (Syd*) Ingen opslag     
Neurologi 06.04.17  25.04.17  01.06.17 
Oftalmologi 08.06.17  22.06.17  21.08.17 
Ortopædisk kirurgi 06.04.17. 08.05.17. 08.06.17.
Oto-, rhino-, laryngologi 02.05.17  16.05.17  16.06.17 
Patologisk anatomi og cytologi      
Plastikkirurgi (Øst*) 10.04.17  10.05.17  22.06.17 
Psykiatri 20.04.17 09.05.17 08.06.17
Pædiatri 02.05.17  22.05.17  14.06.17 
Radiologi 23.03.17  06.04.17  24.05.17 
Retsmedicin (Nord*)      
Samfundsmedicin 09.05.17 23.05.17 13.06.17
Thoraxkirurgi (Syd*) 18.04.17 08.05.17 02.06.17
Urologi 19.04.17  03.05.17  08.06.17 


 1. Halvår 2018

Speciale Opslag Frist Samtale

Region Midtjylland
Almen medicin

 17.10.17  31.10.17   07.12.17
Region Nordjylland Almen medicin      17.10.17  31.10.17  07.12.17
Anæstesiologi      
Arbejdsmedicin  22.11.17  05.12.17  11.01.18
Børne- og ungdomspsykiatri  19.10.17  08.11.17  06.12.17
Dermato-venerologi (Syd*)  her
Gynækologi og obstetrik  02.11.17 27.11.17   10.01.18
IM: Endokrinologi  14.11.17  18.12.17  16.01.18
IM: Gastroenterologi og hepatologi      
IM: Geriatri  24.10.17  09.11.17  28.11.17
IM: Hæmatologi  12.10.17 31.10.17  21.11.17 
IM: Infektionsmedicin  01.11.17 21.11.17   12.12.17
IM: Kardiologi 09.11.17   05.12.17  09.01.18
IM: Lungemedicin  17.11.17 11.12.17   10.01.18
IM: Nefrologi  24.10.17 09.11.17   30.11.17
IM: Reumatologi  11.10.17 30.10.17   20.11.17
Karkirurgi (Syd*)      
Kirurgi  22.11.17  06.12.17  10.01.18
Klinisk biokemi      
Kl. fysiologi og nuklearmedicin      
Klinisk genetik (Nord*)      
Klinisk immunologi (Nord*)      
Klinisk mikrobiologi  06.07.17  07.11.17  05.12.17
Klinisk onkologi      
Neurokirurgi (Syd*)  18.08.17  04.09.17  12.10.17
Neurologi  21.11.17  05.12.17  09.01.18
Oftalmologi      
Ortopædisk kirurgi  19.10.17  06.11.17  07.12.17
Oto-, rhino-, laryngologi  22.11.17  06.12.17  18.01.18
Patologisk anatomi og cytologi      
Plastikkirurgi (Øst*)  27.11.17  13.12.17  11.01.18
Psykiatri  16.11.17  06.12.17  11.01.18
Pædiatri 22.11.17   14.12.17  15.01.18
Radiologi  28.11.17  12.12.17  18.01.18
Retsmedicin (Nord*)      
Samfundsmedicin  06.10.17  24.10.17  23.11.17
Thoraxkirurgi (Syd*)  07.11.17  23.11.17  08.12.17

Urologi

 23.11.17  07.12.17  11.01.18