Der er for de fleste specialer udpeget et regionalt ansættelsesudvalg, som sekretariatsbetjenes af det regionale videreuddannelsessekretariat. For enkelte specialer er der udpeget et landsdækkende eller delvis regional ansættelsesudvalg, som betjenes af ét af videreuddannelsessekretariaterne. I parentes er der angivet hvilket videreuddannelsessekretariat som betjener ansættelsesudvalget, hvis der ikke er et regionalt ansættelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord.

 

2. Halvår 2018

Speciale Opslag Frist Samtale

Ansættelses-
start

Region Midtjylland
Almen medicin

26.07.18

09.08.18

04.09.18

01.11.18
Region Nordjylland
Almen medicin
26.07.18

09.08.18

04.09.18 01.11.18
Anæstesiologi 26.04.18 14.08.18 20.09.18
21.09.18
01.11.18
Arbejdsmedicin 25.04.18 30.05.18 21.06.18 01.09.18
Dermato-venerologi (Syd*)  Her    
Gynækologi og obstetrik 24.04.18 17.05.18 06.06.18 01.10.18 
IM: Endokrinologi 20.04.18 15.05.18 12.06.18 01.09.18
IM: Gastroenterologi og hepatologi  -  -  -  -
IM: Geriatri 20.04.18 19.05.18 31.05.18 01.09.18
IM: Hæmatologi 06.04.18 30.04.18 23.05.18 01.09.18 
IM: Infektionsmedicin 26.04.18 22.05.18 06.06.18 01.09.18 
IM: Kardiologi 20.04.18 14.05.18 13.06.18 01.09.18 
IM: Lungemedicin 24.04.18 17.05.18 06.06.18 01.09.18 
IM: Nefrologi 26.04.18 22.05.18 07.06.18 01.09.18
IM: Reumatologi 29.06.18 13.08.18 10.09.18 01.12.18 
Karkirurgi (Syd*) 30.04.18 22.05.18 06.06.18 01.09.18
Kirurgi 19.04.18 07.05.18 12.06.18 01.09.18
Kl. biokemi 24.04.18 31.07.18 24.08.18 01.11.18
Kl. fysiologi og nuklearmedicin 26.04.18 25.07.18 15.08.18 01.10.18
Kl. genetik (Nord*) 26.04.18 08.05.18 13.06.18 01.09.18
Kl. onkologi 17.07.18  07.08.18 05.09.18 01.11.18
Neurokirurgi (Syd*)  Intet opslag 2. halvår 2018 
Neurologi 17.04.18 02.05.18 06.06.18 01.09.18 og
01.11.18
Ortopædisk kirurgi 17.04.18 07.05.18 07.06.18  
Patologisk anatomi og cytologi 30.04.18  16.05.18  08.06.18 

01.09.18

01.10.18 

Plastikkirurgi (Øst*) 04.04.18 25.04.18 31.05.18 01.09.18
Pædiatri 30.04.18 23.05.18 14.06.18 01.10.18
Radiologi 25.04.18 08.05.18 07.06.18 01.11.18
Retsmedicin (Nord*) 04.07.18 02.10.18 31.10.18 01.01.19
Samfundsmedicin 25.04.18 15.05.18 11.06.18 01.09.18
Thoraxkirurgi (Syd*)  Intet opslag 2. halvår 2018   
Urologi 18.04.18 03.05.18 06.06.18 01.09.18


 

1. Halvår 2019

Speciale Opslag Frist Samtale

Ansættelses-
start

Region Midtjylland
Almen medicin
 17.10.18
 17.01.19
 31.10.18
 31.01.19
 04.12.18
 06.03.19
 01.02.19 
 01.05.19
Region Nordjylland
Almen medicin
 17.10.18
 17.01.19
 31.10.18
 31.01.19
 03.12.18

 01.02.19
 01.05.19
Anæstesiologi 04.01.19 31.01.19

14.03.19
15.03.19

01.05.19
Arbejdsmedicin 27.11.18  12.12.18  10.01.19  01.03.19 
Børne- og ungdomspsykiatri 18.10.18 01.11.18 18.12.18 01.03.19
Dermato-venerologi (Syd*)  Her   
Gynækologi og obstetrik 23.11.18  12.12.18  10.01.19 01.04.19 
IM: Endokrinologi 23.11.18  11.12.18  10.01.19  01.03.19 
IM: Gastroenterologi og hepatologi 25.09.18  09.10.18  06.11.18  01.01.19
IM: Geriatri 25.10.18  15.11.18  06.12.18  01.03.19 
IM: Hæmatologi 23.10.18  08.11.18  28.11.18  01.03.19 
IM: Infektionsmedicin 25.09.18  09.10.18  06.11.18  01.01.19
01.03.19 
IM: Kardiologi 20.11.18  10.12.18  16.01.19  01.13.19 
IM: Lungemedicin 23.11.18  10.12.18  02.01.19  01.03.19 
IM: Nefrologi 25.10.18  15.11.18  04.12.18  01.03.19 
IM: Reumatologi 28.02.19 21.03.19 08.04.19 01.06.19
Karkirurgi (Syd*)        
Kirurgi 22.11.18 06.12.18 15.01.19 01.03.19
Kl. biokemi 21.11.18 05.12.18 15.01.19 01.03.19
Kl. farmakologi 16.01.19 07.02.19 08.03.19 01.05.19
Kl. fysiologi og nuklearmedicin 11.12.18 15.01.19   01.05.19
Kl. genetik (Nord*) 29.11.18 13.12.18 16.01.19 01.03.19
Kl. immunologi (Nord*)        
Kl. mikrobiologi 22.03.18  07.11.18 05.12.19 01.03.19
Kl. onkologi        
Neurokirurgi (Syd*) 17.08.18 03.09.18 11.10.18 01.01.19
Neurologi 20.11.18 04.12.18 09.01.19

01.03.19 og
01.05.19

Oftalmologi 29.11.18 13.12.18 21.01.19 01.04.19
Ortopædisk kirurgi 30.10.11 13.11.18 13.12.18 01.03.19
Oto-, rhino-, laryngologi 22.11.18 06.12.18 17.01.19 01.04.19
Patologisk anatomi og cytologi 05.02.19  21.02.19  12.03.19  01.05.19 
Plastikkirurgi (Øst*) 26.11.18 12.12.18 17.01.19 01.03.19
Psykiatri 15.11.18  29.11.18 08.01.19 01.03.19
Pædiatri 27.11.18  17.12.18  15.01.19  01.04.19 
Radiologi 23.01.19 06.02.19 24.03.19  01.05.19
Retsmedicin (Nord*) 04.07.18 02.10.18 31.10.18 01.01.19
Samfundsmedicin 26.09.18  09.10.18  05.11.18  01.03.19 
Thoraxkirurgi (Syd*) 07.11.11 23.11.18 07.12.18  01.01.19
Urologi       01.03.19