*  Der er for de fleste specialer udpeget et regionalt ansættelsesudvalg, som sekretariatsbetjenes af det regionale videreuddannelsessekretariat. For enkelte specialer er der udpeget et landsdækkende eller delvis regional ansættelsesudvalg, som betjenes af ét af videreuddannelsessekretariaterne. I parentes er der angivet hvilket videreuddannelsessekretariat som betjener ansættelsesudvalget, hvis der ikke er et regionalt ansættelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord.

 
1. Halvår 2018

Speciale Opslag Frist Samtale

Region Midtjylland
Almen medicin

 17.10.17
 18.01.18

 31.10.17
 01.02.18 

07.12.17
01.03.18

Region Nordjylland Almen medicin      17.10.17
 18.01.18
 31.10.17
 01.02.18
07.12.17
01.03.18
Anæstesiologi  14.12.17  25.01.18 15. + 16.03.18
Arbejdsmedicin  22.11.17  05.12.17 11.01.18
Børne- og ungdomspsykiatri  19.10.17  08.11.17 06.12.17
Dermato-venerologi (Syd*)  her
Gynækologi og obstetrik  02.11.17 27.11.17  10.01.18
IM: Endokrinologi  14.11.17  18.12.17 16.01.18
IM: Gastroenterologi og hepatologi  19.02.18 08.03.18   10.04.18
IM: Geriatri  24.10.17  09.11.17 28.11.17
IM: Hæmatologi  12.10.17 31.10.17  21.11.17 
Im: Infektionsmedicin 01.11.17
02.02.18
21.11.17
22.02.18
12.12.17
13.03.18
IM: Kardiologi 09.11.17   05.12.17 09.01.18
IM: Lungemedicin 17.11.17 11.12.17  10.01.18
IM: Nefrologi 24.10.17 09.11.17  30.11.17
IM: Reumatologi 13.10.17 06.11.17  20.11.17
Karkirurgi (Syd*)      
Kirurgi 22.11.17  06.12.17 10.01.18
Klinisk biokemi 01.12.17  18.12.17 19.01.18
Kl. fysiologi og nuklearmedicin  21.12.17  16.01.18  07.02.18
Klinisk genetik (Nord*) Ingen opslag i 1. halvår 2018   
Klinisk immunologi (Nord*) Ingen opslag i 1. halvår 2018   
Klinisk mikrobiologi 06.07.17  07.11.17 05.12.17
Klinisk onkologi  21.12.17  17.01.18  08.02.18
Neurokirurgi (Syd*) 18.08.17  04.09.17 12.10.17
Neurologi 21.11.17  05.12.17 09.01.18
Oftalmologi 30.11.17  14.12.17 22.01.18
Ortopædisk kirurgi 19.10.17  06.11.17 07.12.17
Oto-, rhino-, laryngologi 22.11.17  06.12.17 18.01.18
Patologisk anatomi og cytologi  02.02.18  20.02.18  13.03.18
Plastikkirurgi (Øst*) 27.11.17  13.12.17 11.01.18
Psykiatri 16.11.17 06.12.17 11.01.18
Pædiatri 22.11.17  14.12.17 15.01.18
Radiologi 28.11.17  12.12.17 18.01.18
Retsmedicin (Nord*)      
Samfundsmedicin 06.10.17  24.10.17 23.11.17
Thoraxkirurgi (Syd*) 07.11.17  23.11.17 08.12.17

Urologi

23.11.17  07.12.17 11.01.18

 

 

2. Halvår 2017

Speciale Opslag Frist Samtale
Anæstesiologi  14.06.17  08.08.17  18.09.17
 19.09.17
Arbejdsmedicin  26.04.17 16.05.17  15.06.17
Børne- og ungdomspsykiatri 03.05.17 17.05.17 14.06.17
Gynækologi og obstetrik  21.04.17 15.05.17  19.06.17 
IM: Endokrinologi  25.04.17  16.05.17  16.06.17
IM: Gastroenterologi og hepatologi 08.06.17 27.06.17  29.08.17 
IM: Geriatri 28.03.17 18.04.17 18.05.17
IM: Hæmatologi 28.03.17 24.04.17   24.05.17
IM: Infektionsmedicin 28.03.17 23.05.17  07.06.17 
IM: Kardiologi 21.04.17 15.05.17  13.06.17 
IM: Lungemedicin 07.04.17 04.05.17  06.06.17 
IM: Nefrologi 05.04.17  02.05.17  01.06.17 
IM: Reumatologi 17.03.17 19.04.17 29.05.17 
Karkirurgi (Syd*) 31.07.17  14.08.17  06.09.17
Kirurgi 25.04.17  09.05.17  12.06.17
Klinisk biokemi 12.07.17  15.08.17  15.09.17
Kl. fysiologi og nuklearmedicin 08.06.17 04.07.17 21.08.17
Klinisk mikrobiologi      
Klinisk onkologi      
Neurokirurgi (Syd*) Ingen opslag     
Neurologi 06.04.17  25.04.17  01.06.17 
Ortopædisk kirurgi 06.04.17 08.05.17 08.06.17
Patologisk anatomi og cytologi      
Plastikkirurgi (Øst*) 10.04.17  10.05.17  22.06.17 
Psykiatri 20.04.17 09.05.17 08.06.17
Pædiatri 02.05.17  22.05.17  14.06.17 
Retsmedicin (Nord*)      
Samfundsmedicin 09.05.17 23.05.17 13.06.17
Thoraxkirurgi (Syd*) 18.04.17 08.05.17 02.06.17
Urologi 19.04.17  03.05.17  08.06.17