Region Midtjylland 

I region Midtjylland har introduktionsstilingerne samme tiltrædelsesdato som hoveduddannelsesstillingerne, dvs 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november efter denne fordeling. Introduktionsstillingerne opslås også samme dag som hoveduddannelsesstillingerne, du kan derfor følge med i tidsplanen for kommende opslag her.
Retninglinje for tildeling af praksis.

Ansættelsesprocedure
Ansættelsesudvalget vægter ansøgere til introduktionsstillingerne ud fra tidligere ansættelser, og andre aktiviteter med relevans for almen praksis. Udvalget består af uddannelseskoordinatorer og dynamu´er (praktiserende læger og yngre læger) fra Region Midtjylland. Hvis du har været ansat i praksis i din klinisk basisuddannelse vil der ikke blive afholdt ansættelsessamtaler, men du kan forvente at blive indbudt til en samtale i den praksis, du tilbydes ansættelse i.

Region Nordjylland

Introduktionsstillingerne slås op efter denne model.
I Region Nordjylland kan introduktionsstillingerne tiltrædes løbende indenfor de i stillingsopslagene angivne perioder:  

1. ansættelsesrunde:
Ansættelsesstart mellem 1. februar og 30. april
2. ansættelsesrunde:
Ansættelsesstart mellem 1. maj og 31. juli
3. ansættelsesrunde:
Ansættelsesstart mellem 1. august og 31. oktober
4. ansættelsesrunde:
Ansættelsesstart mellem 1. november og 31. januar

Du kan følge med i tidsplanen for kommende opslag af hoveduddannelsesstillinger her.

Ansættelsesprocedure
Ansættelsesudvalget vægter ansøgere til introduktionsstillingerne ud fra tidligere ansættelser, andre aktiviteter med relevans for almen praksis samt den motiverede ansøgning. Udvalget består af praktiserende læger, lektoren i Almen medicin samt tillidsrepræsentanter for Almen medicin fra Region Nordjylland. Hvis du ikke har været ansat i praksis i din klinisk basisuddannelse vil du blive indkaldt til en kort ansættelsessamtale, hvor omdrejningspunktet vil være din motivation for specialet Almen medicin.