Region Midtjylland 

I region Midtjylland har introduktionsstilingerne samme tiltrædelsesdato som hoveduddannelsesstillingerne, dvs 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november efter denne fordeling. Introduktionsstillingerne opslås også samme dag som hoveduddannelsesstillingerne, du kan derfor følge med i tidsplanen for kommende opslag her.
Retninglinje for tildeling af praksis.

Ansættelsesprocedure
Ansættelsesudvalget vægter ansøgere til introduktionsstillingerne ud fra tidligere ansættelser, og andre aktiviteter med relevans for almen praksis. Udvalget består af uddannelseskoordinatorer og dynamu´er (praktiserende læger og yngre læger) fra Region Midtjylland. Hvis du har været ansat i praksis i din klinisk basisuddannelse vil der ikke blive afholdt ansættelsessamtaler, men du kan forvente at blive indbudt til en samtale i den praksis, du tilbydes ansættelse i.

Region Nordjylland

Introduktionsstillingerne slås op efter denne model.
I Region Nordjylland kan introduktionsstillingerne tiltrædes til den 1. i en måned hele året rundt.
Stillinger med tiltrædelse 1. februar, 1. marts eller 1. april opslås samme dag som hoveduddannelsesstillinger med tiltrædelse 1. februar.
Stillinger med tiltrædelse 1. maj, 1. juni eller 1. juli opslås samme dag som hoveduddannelsesstillinger med tiltrædelse 1. maj.
Stillinger med tiltrædelse 1. august, 1. september eller 1. oktober opslås samme dag som hoveduddannelsesstillinger med tiltrædelse 1. august.
Stillinger med tiltrædelse 1. november, 1. december eller 1. januar opslås samme dag som hoveduddannelsesstillinger med tiltrædelse 1. november.

Du kan følge med i tidsplanen for kommende opslag af hoveduddannelsesstillinger her.

Ansættelsesprocedure
Ansættelsesudvalget vægter ansøgere til introduktionsstillingerne ud fra tidligere ansættelser, andre aktiviteter med relevans for almen praksis samt den motiverede ansøgning. Udvalget består af praktiserende læger, lektoren i Almen medicin samt tillidsrepræsentanter for Almen medicin fra Region Nordjylland. Hvis du ikke har været ansat i praksis i din klinisk basisuddannelse vil du blive indkaldt til en kort ansættelsessamtale, hvor omdrejningspunktet vil være din motivation for specialet Almen medicin.