Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2013 målbeskrivelsen
Region Midtjylland (6 mdr.) - 4. december 2013
Region Midtjylland (12 mdr.) - 4. december 2013
Region Nordjylland - 4. december 2013

2004/2008 målbeskrivelsen
Region Midtjylland - 10. februar 2011