Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2013 målbeskrivelsen
Horsens - 11. juni 2014
Randers - 11 juni 2014
Vest - 11. juni 2014
Viborg - 11. juni 2014
Sygehusvendsyssel - 01. oktober 2015
Thy-Mors - 01. oktober 2015

2007 målbeskrivelsen
Appendiks - Ultralyd
Appendiks - Ultralyd kompetencekort

Herning og Holstebro - 10. februar 2011
Herning - 11. marts 2009 
Hjørring - 11. marts 2009 
Holstebro - 11. marts 2009 
Horsens - 11. marts 2009 
Randers - 11. marts 2009 
Silkeborg - 11. marts 2009 
Viborg - 11. marts 2009

2004 målbeskrivelsen
Herning
Holstebro
Randers
Silkeborg
Vendsyssel
Viborg

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling - 30. maj 2018