Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2014 målbeskrivelsen
Aalborg - Ambulatoriet for ADHD - 12. maj 2016
Aalborg - Ambulatoriet for Angst og Depression - 12. maj 2016
Aalborg - Ambulatoriet for Autisme og Psykose - 12. maj 2016
Risskov - Afsnit A-B - 12. maj 2016
Risskov - Afsnit C - 12. maj 2016
Risskov - Afsnit D - 12. maj 2016
Herning - 12. maj 2016
Viborg - 12. maj 2016

2008 målbeskrivelsen
Herning - 11. november 2008
Risskov - 11. november 2008
Viborg - 5. februar 2014
Aalborg - 11. november 2008

2004 målbeskrivelsen
Herning - 2004
Viborg - 2004
Aalborg - 2004
Aarhus - 2004

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling - 4. marts 2014
   - Kommentar til den lægefaglige indstilling