Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2016 målbeskrivelsen
Diagnostisk Center Silkeborg - 24. februar 2017
Herning - 12. oktober 2017
Hjørring
- 22. november 2016
Randers - 15. december 2016
Aarhus - 10. oktober 2016


2009 målbeskrivelsen
Herning og Holstebro - 10. maj 2010
Hjørring - 10. maj 2010
Horsens - 10. maj 2010
Randers - 28. august 2014
Silkeborg - 10. maj 2010
Viborg - 10. maj 2010
Aalborg - 10. maj 2010
Aarhus - 10. maj 2010
HE Midt Silkeborg - 12. maj 2016

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling – 21. marts 2018