Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2013 målbeskrivelsen
Herning - 5. februar 2014
Horsens - 5. februar 2014 
Randers - 5. februar 2014 
Thisted - Aalborg - 12. oktober 2017
Vendsyssel - 5. februar 2014 
Viborg - 5. februar 2014 
Aalborg - 5. februar 2014 
Aarhus - 5. februar 2014 

2004 målbeskrivelsen 
Herning
Hjørring
Randers
Silkeborg
Skejby
Thisted
Viborg
Aalborg

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling - 27. september 2017