De specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialernes lægelige videreuddannelse. Udvalgene arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.
Klik her for yderligere information om uddannelsesudvalgene.

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene.

Referater:
IM: Endokrinologi
IM: Gastroenterologi og hepatologi
IM: Geriatri
IM: Hæmatologi
IM: Infektionsmedicin
IM: Kardiologi
IM: Lungesygdomme
IM: Nefrologi
IM: Reumatologi