Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2015 målbeskrivelsen
Aarhus Universitetshospital - 10. april 2017
Viborg - 10. april 2017
Aalborg Universitetshospital - 10. april 2017

2013 målbeskrivelsen
Aarhus Universitetshospital - 13. maj 2013
Viborg - 13. maj 2013


2009
 målbeskrivelsen
Skejby - 11. marts 2009
Viborg - 11.marts 2009
Aalborg - 11. marts 2009

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling - 23. september 2014
Lægefaglig indstilling - 5. april 2011
Lægefaglig indstilling - 11.marts 2009
Lægefaglig indstilling - 2004