Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2015 målbeskrivelsen

Horsens - 17. marts 2017
Hjørring - 17. marts 2017
Viborg - 17. marts 2017
Herning - 3. februar 2017
Randers - 17. marts 2017


2008 målbeskrivelsen
Herning - 11. marts 2009
Hjørring - 11. marts 2009 
Horsens - 11. marts 2009 
Randers - 11. marts 2009 
Thy-Mors - 11. marts 2009 
Viborg - 11. marts 2009 
Aalborg - Hobro - 11. marts 2009 
Aarhus afd. L - 11. marts 2009 
Aarhus afd. P - 11. marts 2009 

2004 målbeskrivelsen
Herning
Holstebro
Randers
Silkeborg
Vendsyssel
Viborg
Aalborg - Hobro
Aarhus (NBG)
Aarhus (THG)

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling – 11. september 2012