Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2014 målbeskrivelsen
Aarhus - 29. oktober 2015
Aalborg - 7. januar 2016
HE Midt Viborg - 12. maj 2016
HE Vest - 12. maj 2016

2009 målbeskrivelsen
Herning - 23. august 2010
Viborg - 23. august 2010
Aarhus - 10. maj 2010

2004 målbeskrivelsen
Herning - 2004
Skejby - 2004
Viborg - 2005
Aalborg - 2004
 

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling - 3. marts 2016
Lægefaglig indstilling – 5. marts 2015