Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2017 Målbeskrivelsen
Aalborg - 12. oktober 2017
Aarhus - 12. oktober 2017

2014 Målbeskrivelsen
Aalborg - 19. december 2016
Aalborg
- 23. oktober 2014
Aarhus - 13. maj 2015
Viborg - Herning (Midt-Vest) - 13. maj 2015
Aalborg - 13. maj 2015

2004 målbeskrivelsen
Herning
Skejby
Viborg
Aalborg

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling – 10. december 2015