Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2014 målbeskrivelsen
Hjørring - 11. juni 2014
Horsens - 28. august 2014
Hospitalsenhed Midt - 8. januar 2018
Randers - 28. august 2014
Viborg - 28. august 2014
Aalborg - 11. juni 2014
Aarhus - 11. juni 2014
Hospitalsenhed Vest - 07. januar 2015

2011 målbeskrivelsen
Aalborg - 5. februar 2014

2004 målbeskrivelsen
Herning - 2004
Hjørring - 2004 
Holstebro - 2004 
Randers - 2004 
Silkeborg - 2004 
Thisted - 2004 
Viborg - 2004 
Aalborg - 2004 
Aarhus - 2004
 

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling - 21. marts 2018